Mac mini - Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

background image

Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

Hvis du tror det kan være et maskinvareproblem, bruker du programmet Apple
Hardware Test for å finne ut om det er problemer med noen komponenter i Mac mini.

Slik bruker du Apple Hardware Test:

1

Koble alle eksterne enheter, bortsett fra tastaturet, musen og skjermen, fra Mac mini-
maskinen. Hvis du har en Ethernet-kabel koblet til maskinen, kobler du den fra.

2

Start Mac mini-maskinen på nytt mens du holder nede «D»-tasten.

3

Når valgvinduet i Apple Hardware Test vises, velger du språket du vil bruke.

4

Trykk på returtasten, eller klikk på høyrepilknappen.

5

Når hovedskjermen for Apple Hardware Test vises etter omtrent 45 sekunder, går du
videre ved å følge instruksjonene på skjermen.

6

Hvis Apple Hardware Test finner et problem, vises det en feilkode. Skriv ned feilkoden
før du benytter deg av supporttilbud. Hvis Apple Hardware Test ikke finner noe
problem, er det mulig at problemet er programvarerelatert.

Viktig:

Hvis Apple Hardware Test ikke vises etter omstart, holder du nede Kommando-(x)-

Tilvalg-D og starter maskinen på nytt for å få tilgang til Apple Hardware Test fra Internett.
Maskinen må være koblet til et nettverk med Internett-tilgang.

background image

58

Kapittel 4

Problemer og løsninger