Mac mini - Problemer med Internett-forbindelsen

background image

Problemer med Internett-forbindelsen

Med Mac mini-maskinen får du også programmet Nettverksoppsettassistent, som kan
hjelpe deg med å konfigurere en Internett-forbindelse. Åpne Systemvalg, og klikk på
Nettverk-symbolet. Klikk på «Hjelp meg»-knappen for å åpne Nettverksoppsettassistent.

Hvis du har problemer med Internett-forbindelsen, bruker du Nettverksdiagnostikk.

Slik bruker du Nettverksdiagnostikk:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Nettverk, og klikk deretter på «Hjelp meg».

3

Klikk på Diagnostikk for å åpne Nettverksdiagnostikk.

4

Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis Nettverksdiagnostikk ikke kan finne og løse problemet, er det mulig at problemet
ligger hos Internett-leverandøren du forsøker å koble til, en ekstern enhet du bruker i
tilkoblingsprosessen, eller tjeneren du forsøker å få tilgang til. Du kan prøve trinnene
som følger.

Internett-tilkobling via DSL- eller kabelmodem eller lokalnettverk

Forsikre deg om at alle modemkabler er ordentlig koblet til, inkludert strømkabelen,
kabelen fra modemet til datamaskinen og kabelen fra modemet til vegguttaket.
Kontroller også kablene og strømforsyningsenhetene til Ethernet-huber og -rutere.
Slå DSL- eller kabelmodemet av, og slå det på igjen. Noen Internett-leverandører
anbefaler at du kobler modemet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av
strømuttaket. Hvis modemet har en nullstillingsknapp, trykker du på den enten før du
slår modemet av eller etter at du har slått det på igjen.

background image

59

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Viktig:

Instruksjoner som handler om modemer, gjelder ikke for tilkoblinger via

lokalnettverk. Lokalnettverksbrukere kan ha huber, svitsjer, rutere og tilkoblingsbokser
som brukere av DSL- og kabelmodem ikke har. Hvis lokalnettverksbrukere har
problemer, bør de kontakte nettverksadministratoren og ikke Internett-leverandøren.

PPPoE-tilkobling

Hvis du ikke klarer å koble til Internett-leverandøren ved hjelp av PPPoE (Point to Point
Protocol over Ethernet), forsikrer du deg om at riktig informasjon er angitt i Nettverk-
valgpanelet.

Slik skriver du inn PPPoE -innstillinger:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Nettverk.

3

Klikk på Legg til (+) nederst i listen over nettverkstilkoblingstjenester, og velg PPPoE fra
Grensesnitt-lokalmenyen.

4

Velg et grensesnitt for PPPoE-tjenesten fra Ethernet-lokalmenyen.
Velg Ethernet hvis du kobler maskinen til et kablet nettverk. Velg Wi-Fi hvis du kobler
maskinen til et trådløst nettverk.

5

Klikk på Opprett.

6

Skriv inn informasjonen som du fikk fra tjenesteleverandøren, som kontonavn, passord
og PPPoE-tjenestenavn (hvis tjenesteleverandøren krever det).

7

Klikk på Ta i bruk for å aktivere innstillingene.

background image

60

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Nettverkstilkobling

Forsikre deg om at Ethernet-kabelen er koblet til Mac mini-maskinen og nettverket.
Kontroller kablene og strømforsyningene til Ethernet-huber og -rutere.

Hvis du har to eller flere maskiner som deler en Internett-forbindelse, bør du forsikre
deg om at nettverket er riktig satt opp. Du må finne ut om Internett-leverandøren gir
ut kun én IP-adresse eller en ulik IP-adresse for hver datamaskin.

Hvis Internett-leverandøren gir ut kun én IP-adresse, må du ha en ruter som kan dele
forbindelsen. Slik deling kalles NAT (Network Address Translation). Hvis du trenger
informasjon om innstillinger, finner du det i dokumentasjonen som fulgte med ruteren,
eller du kan spørre den som satte opp nettverket du bruker. Du kan dele én IP-adresse
mellom flere maskiner ved hjelp av en AirPort-basestasjon. Hvis du vil ha informasjon
om bruk av AirPort-basestasjonen, ser du i Hjelpsenter eller går til supportnettstedet for
AirPort på www.apple.com/no/support/airport.

Hvis tipsene over ikke er til hjelp, tar du kontakt med Internett-leverandøren eller
nettverksadministratoren.