Mac mini - Problemer som fører til at du ikke kan bruke Mac mini

background image

Problemer som fører til at du ikke kan bruke Mac mini

Hvis Mac mini-maskinen ikke reagerer eller markøren ikke flytter seg

Â

Kontroller at mus og tastatur er ordentlig koblet til. Koble fra tastatur- og
musekabelen og koble dem deretter til igjen for å være sikker på at de er ordentlig
koblet til. Hvis du har trådløse inn-enheter, må du kontrollere at batteriene til
enhetene er oppladet. Prøv å slå av og på en trådløs enhet.

Â

Prøv å tvangsavslutte programmer. På et Apple-tastatur holder du nede Tilvalg- og
Kommando-tasten (x) og trykker på Esc-tasten. På andre tastaturer holder du
nede Windows- og Alt-tasten og trykker på Esc-tasten. Hvis det vises en dialogrute,
markerer du programmet du vil avslutte, og klikker på Avslutt. Deretter starter du Mac
mini-maskinen på nytt for å forsikre deg om at problemet er løst.

Â

Hold nede på/av-knappen (®) på baksiden av Mac mini-maskinen i fem sekunder for
å slå den av.

Â

Koble strømkabelen fra Mac mini-maskinen. Deretter kobler du strømkabelen til igjen
og trykker på på/av-knappen (®) for å slå på Mac mini.

background image

50

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis problemet ofte oppstår når du bruker et bestemt program, kontakter du
programprodusenten for å undersøke om programmet er kompatibelt med
Mac OS X-versjonen som er installert på Mac mini-maskinen.

Support- og kontaktinformasjon for programvaren som fulgte med Mac mini-maskinen,
finnes på www.apple.com/no/downloads eller på produsentens nettsted.

Hvis problemet oppstår ofte, kan du prøve å reparere disken, gjenopprette
programvaren fra en sikkerhetskopi eller installere systemprogramvaren på nytt ved
hjelp av programmet Mac OS X-verktøy (les «Reparere, gjenopprette eller installere Mac
OS X-programvare på nytt» på side 52).

Hvis Mac mini-maskinen «fryser» ved oppstart, eller du ser et blinkende
spørsmålstegn

Â

Vent noen sekunder. Hvis Mac mini-maskinen ikke fullfører oppstartprosessen, slår
du den av ved å holde inne på/av-knappen (®) i 8 til 10 sekunder. Hold nede Tilvalg-
tasten mens du trykker på på/av-knappen (®) for å starte Mac mini-maskinen.
Fortsett med å holde nede Tilvalg-tasten til Mac mini-maskinen starter, og klikk
deretter på pilen under symbolet for harddisken du vil starte fra.
Når Mac mini-maskinen har startet, åpner du Systemvalg og klikker på Startdisk.
Marker en lokal Mac OS X-systemmappe.

Â

Hvis problemet oppstår ofte, er det mulig du må installere systemprogramvaren på nytt
(les «Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare på nytt» på side 52).

Hvis Mac mini-maskinen ikke starter

Â

Forsikre deg om at strømkabelen er koblet til Mac mini-maskinen og et strømuttak
som virker.

background image

51

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Â

Start maskinen på nytt mens du holder nede Kommando-tasten (x) og R-tasten til
maskinen starter på nytt. Når programmet Mac OS X-verktøy vises, markerer du et
alternativ for å reparere disken, gjenopprette programvaren eller installere Mac OS X
og Apple-programmer på nytt fra «Mac OS X-verktøy»-panelet. Hvis du vil ha mer
informasjon, leser du «Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare
på nytt» på side 52.

Â

Trykk på på/av-knappen (®), og hold nede Kommando-(x), Tilvalg-, P- og R-tasten på
et Apple-tastatur umiddelbart til du hører oppstartslyden en gang til. Dette nullstiller
parameter RAM (PRAM). På andre tastaturer trykker du på på/av-knappen (®) og
holder nede Windows-, Alt-, P- og R-tasten.

Â

Koble fra strømkabelen, og vent i minst 30 sekunder. Koble strømkabelen til igjen, og
trykk på på/av-knappen (®) for å starte Mac mini-maskinen.

Â

Hvis Mac mini-maskinen fremdeles ikke starter, leser du «Service, support og mer
informasjon» på side 62 for informasjon om hvordan du kontakter Apple angående service.

Hvis Mac mini-maskinen ikke kan koble til den optiske stasjonen på en annen maskin
Hvis du vil bruke tjenester som Overføringsassistent, DVD- eller CD-deling og
musikkdeling med iTunes, må både Mac mini-maskinen og den andre maskinen være
koblet til samme nettverk. Hvis Mac mini-maskinen er koblet til via trådløst nettverk
og den andre maskinen er koblet til en ruter fra en tredjepartsleverandør via Ethernet,
leser du dokumentasjonen som fulgte med ruteren, for å forsikre deg om at den støtter
brokobling mellom en trådløs og kablet forbindelse.

Hvis dato- og tidsinnstillingene nullstilles av seg selv

Â

Det er mulig du må bytte det interne batteriet. Du finner informasjon om hvordan
du kontakter Apple for å få utført service i «Service, support og mer informasjon» på
side 62.

background image

52

Kapittel 4

Problemer og løsninger