Mac mini - Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

Mac mini-maskinen har ingen deler som kan byttes ut av brukeren, med unntak av
hukommelsen. Hvis den trenger service, må du levere den til en Apple-autorisert
serviceleverandør eller ta kontakt med Apple for service. Du finner mer informasjon om
Mac mini på Internett, i det elektroniske hjelpsystemet, Systeminformasjon og Apple
Hardware Test.

Hvis du vil at en sertifisert tekniker skal installere ekstra hukommelse, tar du kontakt
med en Apple-autorisert serviceleverandør.

Informasjon på Internett
Du finner mer informasjon om service og support på www.apple.com/no/support. Velg
landet du bor i, fra lokalmenyen. Du kan søke i AppleCare Knowledge Base, se etter
programvareoppdateringer og få hjelp på Apples diskusjonsfora.

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på mange av spørsmålene samt instruksjoner og
problemløsingsinformasjon. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenter.

Systeminformasjon
Hvis du vil finne informasjon om Mac mini-maskinen, bruker du Systeminformasjon.
Dette programmet viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummer
og operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert og mye mer. Åpne
Systeminformasjon (i Verktøy-mappen i Launchpad).

background image

63

Kapittel 4

Problemer og løsninger

AppleCare service og support

Mac mini-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel
hos en Apple-autorisert serviceleverandør (AASP). Du kan utvide dekningen ved å
kjøpe AppleCare Protection Plan. Hvis du vil vite mer, kan du besøke www.apple.com/
no/support/products eller besøke nettstedet som gjelder for landet ditt (se tabellen).

Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere
og starte programmer og grunnleggende problemløsing. Ring telefonnummeret
til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og
serienummeret for Mac mini-maskinen klart når du ringer.

Merk: De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen.
Telefonavgifter kan komme i tillegg.

Apple tilbyr også ekspertstøtte for Mac OS X Server. Utover de medfølgende 90
dagene med gratis support gir disse produktene deg hjelp med dyptgående tekniske
problemer i et helt år.

AppleCare OS Support gir deg supporttjenester via telefon og e-post for problemer
med nettverk og arbeidsflyter i Mac OS X Lion Server-miljøer. AppleCare Help Desk
Support gir også hjelp på brukergrensesnitt-nivå med nettverkskonfigurasjon og
serveradministrasjon for Mac OS X Server. AppleCare OS Support-avtalen inkluderer
også support for kommandolinjeverktøy og integrering på tvers av plattformer. Velg
mellom tre nivåer med AppleCare OS Support – Select, Preferred eller Alliance. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.apple.com/no/support/products/
enterprise eller besøke nettstedet som gjelder for landet ditt (se tabellen).

background image

64

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner en
fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html