Mac mini - Viktig håndteringsinformasjon

background image

Viktig håndteringsinformasjon

MERKNAD:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til skade

på Mac mini-maskinen eller annet utstyr.

Bruksmiljø Hvis du bruker Mac mini-maskinen utenfor disse temperaturene, kan det
påvirke ytelsen:

Â

Brukstemperatur: 10 til 35 °C

Â

Oppbevaringstemperatur: -40 til 47 °C

Â

Relativ luftfuktighet: 5 til 95 % (ikke-kondenserende)

Â

Maksimal høyde over havet: 3048 meter

Slå på Mac mini-maskinen Slå aldri på Mac mini-maskinen hvis noen av de innvendige
eller utvendige delene ikke er på plass. Hvis du bruker Mac mini-maskinen når deler er
borte, kan det være farlig og skadelig for datamaskinen.

background image

69

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Bære Mac mini-maskinen Før du løfter eller flytter Mac mini-maskinen, slår du den av
og kobler fra alle kabler. Hvis du bærer med deg Mac mini-maskinen i en ryggsekk eller
koffert, forsikrer du deg om at det ikke finnes løse gjenstander (for eksempel binderser
eller mynter) som ved et uhell kan falle ned i ventilasjonsåpninger, eller som kan bli
sittende fast i en port.

Bruke kontakter og porter Tving aldri en plugg inn i en port. Når du kobler til en
enhet, forsikrer du deg om at porten ikke inneholder støv og skitt, at kontakten passer i
porten og at du setter inn kontakten riktig vei.

Oppbevare Mac mini-maskinen Hvis du skal oppbevare Mac mini-maskinen i en
lengre periode, bør du oppbevare den på et svalt sted (optimal temperatur er 22 °C).

Rengjøre Mac mini-maskinen Når du rengjør utsiden av Mac mini-maskinen, må du
først slå av Mac mini-maskinen og koble fra strømkabelen. Bruk en fuktig, myk klut som
ikke loer, til å rengjøre utsiden av datamaskinen. Unngå fuktighet i maskinens åpninger.
Sprut aldri rengjøringsmidler direkte på datamaskinen. Bruk ikke rengjøringsmidler på
sprayflaske, løsemidler eller slipemidler som kan ødelegge poleringen.

background image

70

Kapittel 5

Sist, men ikke minst