Mac mini - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann,

støt eller andre skader på person og utstyr.

Riktig håndtering Når du skal bruke Mac mini, plasserer du den på en stabil flate
som gir tilstrekkelig luftsirkulasjon under og rundt maskinen. Ikke plasser Mac mini-
maskinen på en pute eller et annet mykt underlag, da materialet kan blokkere
luftgjennomstrømmingen. Dytt aldri objekter inn i ventilasjonsåpningene.

Vann og våte steder Hold Mac mini-maskinen borte fra vann og andre væskekilder,
for eksempel drikke, oppvaskkummer, badekar, dusjkabinett og lignende. Beskytt Mac
mini-maskinen mot fukt, nedbør og tåke.

Hørselsskader Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes
med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt
ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du merker øresus eller får
problemer med å oppfatte tale, avslutter du lyttingen og får utført en hørselskontroll.
Jo høyere volumet er, dess kortere tid tar det før hørselen kan bli påvirket.
Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

background image

67

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Â

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.

Â

Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten av deg.

Høyrisikoaktiviteter Denne datamaskinen er ikke beregnet for bruk i drift av
kjernekraftverk, flynavigasjons- eller flykommunikasjonssystemer, luftfartskontroll
eller annen bruk hvor feil i maskinen kan føre til tap av liv, skader eller alvorlige
miljøødeleggelser.

Viktig:

Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det blir brukt feil. Betjening av dette produktet

og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. Ikke la barn få
tilgang til interne komponenter i elektriske produkter, og ikke la dem håndtere kabler.

Ikke utfør reparasjoner selv

Mac mini-maskinen har ingen deler som kan byttes av brukeren, med unntak av
hukommelse. Hvis du vil installere hukommelse, følger du instruksjonene i kapittel
3. Med unntak av når det gjelder hukommelse, bør du ikke forsøke å erstatte eller
reparere deler inni Mac mini-maskinen. Hvis Mac mini-maskinen trenger service, tar du
kontakt med en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple. Les «Service, support og
mer informasjon» på side 62.

ADVARSEL:

Hvis du utfører andre justeringer eller handlinger enn det som står angitt

i utstyrets brukerhåndbok, kan du bli utsatt for radioaktiv stråling.

background image

68

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Hvis du installerer andre deler enn hukommelse, risikerer du å ødelegge utstyret.
Skader som oppstår som en følge av at du har åpnet maskinen, dekkes ikke av den
begrensede garantien for Mac mini-maskinen.

ADVARSEL:

Dytt aldri inn gjenstander gjennom ventilasjonsåpninger i kabinettet.

Gjør du det, kan du utsette deg selv for fare og ødelegge maskinen.