Mac mini - Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

background image

Życie z Makiem mini

Więcej informacji

Więcej informacji o używaniu Maca mini można znaleźć w następujących miejscach:

Więcej informacji

Zobacz

Rozwiązywanie problemów z
Makiem mini

Rozdział 4, „Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 47.

Uzyskiwanie serwisu i
wsparcia technicznego
dotyczącego Maca mini

lub przejdź do witryny wsparcia technicznego Apple pod
adresem www.apple.com/pl/support/macmini.

Korzystanie z systemu Mac OS
X Lion lub
Mac OS X Lion Server

Witryna Mac OS X Lion: www.apple.com/pl/macosx. Możesz
również poszukać hasła „Mac OS X” w Centrum Pomocy.
Witryna Lion Server: www.apple.com/pl/macosx/server.
Możesz też otworzyć program Server i z menu Help (Pomoc)
wybrać Server Help (Pomoc serwera).

Przejście z PC na Maca

Witryna internetowa „Za co pokochasz komputer Mac” pod
adresem www.apple.com/pl/getamac/whymac.

Używanie programów iLife

Witryna poświęcona programom iLife pod adresem
www.apple.com/pl/ilife. Możesz także uruchomić program iLife,
otworzyć okno pomocy i w polu wyszukiwania wpisać pytanie
lub termin.

Zmiana preferencji
systemowych

Preferencje systemowe, wybierając z menu Apple (

K

) >

Preferencje systemowe. Możesz też poszukać hasła „preferencje
systemowe” w Centrum pomocy.

Korzystanie z kart SD

Witryna wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support, poszukaj hasła „SD”

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii AirPort Extreme

Witryna wsparcia dla użytkowników AirPort:
www.apple.com/pl/support/airport.
Możesz także poszukać hasła „AirPort” w Centrum pomocy.

background image

38

Rozdział 2

Życie z Makiem mini

Więcej informacji

Zobacz

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii Bluetooth

Witryna pomocy technicznej Bluetooth pod adresem
www.apple.com/pl/support/bluetooth. Możesz także poszukać
hasła „Bluetooth” w Centrum pomocy.

Podłączanie drukarki

Centrum pomocy: poszukaj hasła „drukowanie”.

Połączenia FireWire i USB

Centrum pomocy: poszukaj hasła „FireWire” lub „USB”.

Łączenie z Internetem

Centrum pomocy: poszukaj hasła „Internet”.

Używanie monitora

Centrum pomocy: poszukaj hasła „monitor”.

Korzystanie z gniazda
Thunderbolt

Centrum pomocy: poszukaj hasła „Thunderbolt”.

Podłączanie telewizora

Witryna Maca mini: www.apple.com/pl/support/macmini/.

Pilot Apple

Centrum pomocy: poszukaj hasła „pilot”.

Dane techniczne

Strona danych technicznych: www.apple.com/pl/support/specs.
Można też otworzyć Informacje o systemie (w Launchpadzie,
katalog Narzędzia), a następnie kliknąć w Więcej informacji.

Najnowsze informacje Apple,
darmowe pliki do pobrania,
katalogi programów i sprzętu

Witryna Apple: www.apple.com/pl.

Wskazówki, pomoc techniczna
i instrukcje obsługi produktów
Apple

Witryna wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support.

background image

www.apple.com/pl/store

Centrum pomocy

RAM