Mac mini - Problem – poznaj jego rozwiązanie

background image

Problem – poznaj jego

rozwiązanie

4

background image

48

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Podczas pracy z Makiem mini czasem może wystąpić problem. W dalszej części
znajdują się porady, które warto wypróbować w razie wystąpienia problemów. Więcej
informacji na ten temat możesz znaleźć w Centrum pomocy oraz w witrynie wsparcia
technicznego dla użytkowników Maca mini pod adresem
www.apple.com/pl/support/macmini.

Jeżeli podczas używania Maca mini wystąpi problem, zwykle można go w szybki
i prosty sposób rozwiązać. Zastanów się, co doprowadziło do powstania problemu.
Zapisanie czynności wykonywanych przed wystąpieniem problemu pomoże
w zawężeniu zakresu możliwych przyczyn i znalezieniu rozwiązania. Rzeczy, które mogą
być ważne:

Â

Programy używane w chwili wystąpienia problemu. Problem związany tylko z jednym
programem może oznaczać, że ten program nie jest zgodny z wersją Mac OS
zainstalowaną na komputerze.

Â

Każdy nowy zainstalowany program, a szczególnie instalowany w katalogu System.

Â

Wszelkie nowe wyposażenie, jakie zostało zainstalowane, np. dodatkowa pamięć lub
urządzenia zewnętrzne.

OSTRZEŻENIE: 

Nie próbuj otwierać Maca mini (za wyjątkiem instalowania pamięci).

Jeżeli Mac mini wymaga serwisu, zobacz „Zdobywanie informacji, serwis i pomoc” na
stronie 63, aby uzyskać informacje kontaktowe z autoryzowanym serwisem Apple lub
z Apple. Za wyjątkiem pamięci, żadne części Maca mini nie mogą być wymieniane
przez użytkownika.

background image

49

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie