Mac mini - Aktualizowanie oprogramowania

background image

Aktualizowanie oprogramowania

Komputer może łączyć się z Internetem i automatycznie pobierać oraz instalować
najnowsze wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia udostępniane
przez Apple.

background image

63

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy Mac mini jest podłączony do Internetu, program Uaktualnienia automatycznie
sprawdza, czy dostępne są uaktualnienia oprogramowania dla komputera. Możesz
skonfigurować Maca mini, aby okresowo sprawdzał dostępność uaktualnień, pobierał je
i instalował.

Jak sprawdzić dostępność uaktualnień oprogramowania?

1

Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w ikonę Uaktualnienia i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji, poszukaj tematu „Uaktualnienia” w Centrum pomocy.

Aby uzyskać najnowsze informacje o rozwiązywaniu problemów z serwerami
i uaktualnianiem oprogramowania, przejdź do witryny
Lion Server pod adresem www.apple.com/pl/macosx/server.