Mac mini - Naprawianie, odtwarzanie i ponowne instalowanie oprogramowania Mac OS X

background image

Naprawianie, odtwarzanie i ponowne instalowanie
oprogramowania Mac OS X

Jeśli występuje problem z oprogramowaniem lub sprzętem Maca, w systemie Mac OS
X dostępne są narzędzia do naprawy i odtwarzania, które mogą pomóc wyeliminować
ten problem, a nawet odtworzyć oprogramowanie z oryginalnymi ustawieniami
fabrycznymi. W programie Narzędzia Mac OS X można uzyskać dostęp do tych narzędzi
nawet wtedy, gdy komputer nie jest uruchamiany prawidłowo.

background image

53

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Za pomocą programu Narzędzia Mac OS X można:

Â

odtwarzać oprogramowanie i dane z kopii zapasowej Time Machine;

Â

instalować ponownie system Mac OS X Lion i programy Apple;

Â

naprawiać dysk komputera przy użyciu Narzędzia dyskowego;

Â

odtwarzać ustawienia fabryczne komputera, wymazując dysk i ponownie instalując
system Mac OS X Lion i programy Apple.

Jeśli komputer wykryje problem, program Narzędzia Mac OS X zostanie otwarty
automatycznie. Można również otworzyć go ręcznie, uruchamiając komputer
ponownie.

background image

54

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jak otworzyć program Narzędzia Mac OS X?

m

Uruchom komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz Command (x) i klawisz R.

Ważne: 

Jeśli program Narzędzia Mac OS X nie zostanie wyświetlony po ponownym

uruchomieniu, naciśnij i przytrzymaj przyciski Command (x)-Opcja-R i uruchom
komputer ponownie, aby uzyskać dostęp do programu Narzędzia Mac OS X z Internetu.
Komputer musi być podłączony do sieci z dostępem do Internetu.

W przypadku niektórych narzędzia w panelu Narzędzia Mac OS X wymagany jest
dostęp do Internetu i Mac App Store. Konieczne może być upewnienie się, że komputer
jest podłączony do Internetu przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.

Jak połączyć się przez sieć Wi-Fi?

1

Wybierz sieć w menu statusu Wi-Fi w prawym górnym rogu ekranu.

2

W razie potrzeby wprowadź hasło sieci.

Aby włączyć się do sieci zamkniętej, wybierz Przyłącz się do innej sieci. Wprowadź
nazwę i hasło sieci.

background image

55

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Naprawianie dysku za pomocą Narzędzia dyskowego

Jeśli występuje problem z komputerem lub jeśli po włączeniu komputera wyświetlany
jest panel Narzędzia Mac OS X, konieczne może być naprawienie dysku komputera.

1

W panelu Narzędzia Mac OS X wybierz Narzędzie dyskowe i kliknij w Kontynuuj.

2

Na liście z lewej strony wybierz dysk lub partycję, a następnie kliknij w kartę Pierwsza
pomoc.

3

Kliknij w Napraw dysk.
Jeśli Narzędzie dyskowe nie może naprawić dysku, utwórz kopię zapasową dla
wszelkich danych, dla których jest to możliwe, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami w „Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple” na
stronie 56.

Aby uzyskać informacje o Narzędziu dyskowym i jego opcjach, przejdź do Centrum
pomocy lub otwórz Narzędzie dyskowe (Launchpad, katalog Narzędzia) i wybierz
Pomoc > Pomoc Narzędzia dyskowego.

Odtwarzanie danych za pomocą kopii zapasowej Time Machine

Jeśli wcześniej utworzona została kopia zapasowa Time Machine, użyj narzędzia
Odtwórz, aby odtworzyć poprzedni stan zawartości komputera.

Kopii zapasowej Time Machine należy używać do odtwarzania danych tylko na
komputerze, na którym utworzono tę kopię. Aby przenieść dane na nowy komputer,
użyj Asystenta migracji.

1

Jeśli kopia zapasowa znajduje się w Time Capsule, upewnij się, że Mac mini jest
podłączony do sieci Ethernet lub Wi-Fi. (Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wykonaj
instrukcje na na stronie 54).

background image

56

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

2

W panelu Narzędzia Mac OS X wybierz Odtwórz z kopii zapasowej Time Machine,
a następnie kliknij w Kontynuuj.

3

Wybierz dysk zawierający kopię zapasową Time Machine i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple

W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność ponownego zainstalowania
systemu Mac OS X i programów Apple. Ponowną instalację można wykonać bez
naruszania plików i ustawień użytkownika.

Ważne: 

Jeśli na Macu mini zostało zainstalowane oprogramowanie Mac OS X Lion

Server, program Narzędzia Mac OS X instaluje je ponownie i odtwarza.

1

Upewnij się, że Mac mini jest podłączony do Internetu przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.
(Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wykonaj instrukcje na na stronie 54).

2

W panelu Narzędzia Mac OS X wybierz Ponowna instalacja Mac OS X, a następnie kliknij
w Kontynuuj.

3

Gdy wyświetlona zostanie prośba o wybranie dysku, wybierz aktualny dysk Mac OS X
(w większości przypadków tylko on jest dostępny).

4

Aby zainstalować oprogramowanie opcjonalne, kliknij w Dostosuj.

5

Kliknij w Instaluj.

System Mac OS X można zainstalować zarówno bez wymazywania dysku, zachowując
w ten sposób istniejące ustawienia i pliki, jak i wymazać zawartość dysku, usuwając
wszystkie dane i przygotowując komputer do ponownego instalowania systemu
i programów Apple.

background image

57

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Po ponownym zainstalowaniu systemu Mac OS X można przejść do Mac App Store
i ponownie pobrać programy, które były dostarczone z Makiem mini, a także inne
programy kupione w Mac App Store.

Ważne: 

Przed odtworzeniem oprogramowania Apple zaleca utworzenie kopii

zapasowej danych z dysku. Apple nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę
danych.

Odtwarzanie ustawień fabrycznych komputera

Odtworzenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie całej zawartości komputera
(kont użytkowników, ustawień sieci oraz wszystkich plików i katalogów). Przed
odtworzeniem utwórz kopie zapasowe wszelkich plików, które chcesz zatrzymać,
kopiując je na inny dysk. Zanotuj ustawienia sieci skonfigurowane w Preferencjach sieci,
aby ułatwić sobie skonfigurowanie połączenia po ponownym zainstalowaniu systemu
Mac OS X.

1

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.
(Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wykonaj instrukcje na na stronie 54).

2

W panelu Narzędzia Mac OS X wybierz Narzędzie dyskowe, a następnie kliknij
w Kontynuuj.

3

Na liście z lewej strony wybierz dysk, a następnie kliknij w kartę Wymaż.

4

W menu Format wybierz Mac OS Extended (kronikowany), wprowadź nazwę dysku,
a następnie kliknij w Wymaż.

5

Po wymazaniu dysku wybierz Narzędzie dyskowe > Zakończ Narzędzie dyskowe.

6

W panelu Narzędzia Mac OS X wybierz Ponowna instalacja Mac OS X, a następnie kliknij
w Kontynuuj.

background image

58

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

7

Aby ponownie zainstalować system Mac OS X i programy Apple, wykonaj instrukcje
Instalatora Mac OS X.

Po ponownym zainstalowaniu systemu Mac OS X i programów Apple można
selektywnie odtworzyć inne dane i programy z kopii zapasowej Time Machine.