Mac mini - Odrobina profilaktyki

background image

Odrobina profilaktyki

Jeśli wystąpi problem z komputerem lub oprogramowaniem, uaktualnianie kopii
zapasowych Time Machine pozwala zapobiec utracie danych. Jeśli regularnie
tworzone są kopie zapasowe Time Machine, można odtworzyć dokładnie taki stan
oprogramowania i wszystkich danych, jaki istniał podczas tworzenia kopii zapasowej.
Nawet poważne problemy stanowią mniejszy kłopot, jeśli dane zostały zabezpieczone
przy użyciu Time Machine.