Mac mini - Problemy z komunikacją bezprzewodową

background image

Problemy z komunikacją bezprzewodową

Jeśli masz problem z komunikacją bezprzewodową:

Â

Sprawdź, czy komputer lub sieć, z którą próbujesz się połączyć, działają, a sieć ma
punkt dostępu bezprzewodowego.

Â

Upewnij się, że oprogramowanie zostało skonfigurowane zgodnie z instrukcjami
stacji bazowej lub punktu dostępu bezprzewodowego.

Â

Upewnij się, że Mac mini znajduje się w zasięgu anteny drugiego komputera lub
punktu dostępu do sieci. Znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne lub
metalowe konstrukcje mogą zakłócać komunikację bezprzewodową lub ograniczać
jej zasięg. Zmiana położenia lub obrócenie Maca mini lub drugiego komputera może
poprawić odbiór.

Â

Sprawdź menu statusu Wi-Fi (Z) na pasku menu. Wyświetlane mogą być
maksymalnie cztery paski wskazujące moc sygnału. Jeśli moc sygnału jest słaba,
spróbuj zmienić położenie komputera.

Â

Wybierz Pomoc > Centrum pomocy i poszukaj hasła „AirPort”. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcjach dołączonych do urządzenia bezprzewodowego.