Mac mini - Sprawdzanie problemów ze sprzętem

background image

Sprawdzanie problemów ze sprzętem

Jeśli podejrzewasz problem sprzętowy Maca mini, użyj narzędzia Apple Hardware Test,
który pomoże ustalić, czy przyczyną problemu są podzespoły komputera.

Jak używać narzędzia Apple Hardware Test?

1

Odłącz od Maca mini wszystkie zewnętrzne urządzenia, z wyjątkiem klawiatury, myszy
i monitora. Jeżeli jest podłączony przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Uruchom ponownie Maca mini, przytrzymując klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, wybierz język, którego chcesz
użyć.

4

Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu. Zanotuj
go, zanim podejmiesz przed dalsze czynności. Jeżeli Apple Hardware Test nie wykryje
błędów, wówczas prawdopodobnie problem dotyczy oprogramowania.

background image

59

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Ważne: 

Jeśli Apple Hardware Test nie zostanie wyświetlony po ponownym

uruchomieniu, naciśnij i przytrzymaj przyciski Command (x)-Opcja-D i uruchom
komputer ponownie, aby uzyskać dostęp do Apple Hardware Test z Internetu.
Komputer musi być podłączony do sieci z dostępem do Internetu.