Mac mini - Zdobywanie informacji, serwis i pomoc

background image

Zdobywanie informacji, serwis i pomoc

Za wyjątkiem pamięci, żadne części Maca mini nie mogą być wymieniane przez
użytkownika. Jeżeli potrzebna jest pomoc serwisowa, należy skontaktować się z Apple
lub zanieść Maca mini do autoryzowanego serwisu Apple. Więcej informacji o Macu
mini można znaleźć w zasobach internetowych i pomocy ekranowej, a także uzyskać za
pomocą programu Informacje o systemie oraz Apple Hardware Test.

Jeśli chcesz, aby instalacji dodatkowej pamięci dokonał autoryzowany pracownik
serwisu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Apple lub ze sklepem Apple.

background image

64

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Informacje w Internecie
Informacje i pomoc w sieci można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/support.
Dostępne jest tam menu, z którego należy wybrać właściwy kraj. Można przeszukiwać
Bazę wiedzy Apple, sprawdzać dostępność uaktualnień lub uzyskiwać pomoc na forach
dyskusyjnych użytkowników produktów Apple.

Pomoc ekranowa
Odpowiedzi na wiele pytań, instrukcje i informacje dotyczące rozwiązywania
problemów można znaleźć w Centrum pomocy. W Finderze wybierz Pomoc > Centrum
pomocy.

Informacje o systemie
Informacje o Macu mini można uzyskać za pomocą programu Informacje o systemie.
Wyświetla on informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, numerze seryjnym, wersji
systemu operacyjnego, ilości zainstalowanej pamięci itd. Otwórz Informacje o systemie
(Launchpad, katalog Narzędzia).

Usługa AppleCare oraz wsparcie techniczne

Mac mini dostarczany jest z 90-dniową pomocą techniczną oraz roczną gwarancją
Apple na naprawy sprzętu w sklepie Apple lub w autoryzowanym serwisie Apple.
Gwarancję można przedłużyć kupując AppleCare Protection Plan. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/support/products lub pod jednym
z poniższych adresów.

background image

65

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeżeli potrzebujesz pomocy, pracownik działu telefonicznej pomocy technicznej
AppleCare udzieli Ci informacji w zakresie instalowania i otwierania programów,
a także rozwiązywania podstawowych problemów. Należy dzwonić do najbliższego
centrum pomocy (przez pierwszych 90 dni pomoc udzielana jest bezpłatnie). Dzwoniąc
w sprawie pomocy należy znać datę zakupu Maca mini i jego numer seryjny.

Uwaga:  Okres 90 dni darmowej pomocy telefonicznej rozpoczyna się od daty zakupu.
Mogą być pobierane opłaty za połączenie telefoniczne.

Apple oferuje również specjalistyczne wsparcie dla systemu Mac OS X Server. Oprócz
90-dniowej pomocy telefonicznej dla produktów tych oferowana jest pełna roczna
pomoc w przypadku poważnych problemów technicznych.

Wsparcie AppleCare dla systemu operacyjnego oferuje konsultacje telefoniczne
i pocztą email dotyczące problemów z sieciami i kolejek czynności w środowiskach
Mac OS X Lion Server. Wsparcie AppleCare Help Desk oferuje pomoc na poziomie
graficznego interfejsu użytkownika w zakresie konfiguracji sieci i administracji
serwera Mac OS X Server. Plany AppleCare OS Support uwzględniają również wsparcie
w zakresie narzędzi wiersza poleceń i integracji platform mieszanych. Można wybrać
jeden z trzech poziomów wsparcia AppleCare OS Support: Select, Preferred lub Alliance.

background image

66

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.apple.com/pl/support/products/enterprise lub pod jednym z poniższych adresów.

Kraj

Telefon

Witryna WWW

Polska

00-800-4411875

www.apple.com/pl/support

Numery telefonów mogą ulec zmianie. Obowiązywać mogą lokalne i krajowe taryfy
telefoniczne. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html