Mac mini - Rozbudowa pamięci

background image

Rozbudowa pamięci

3

background image

40

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci

Mac mini wyposażony jest w co najmniej 2 gigabajty (GB) pamięci, zainstalowanej jako
para modułów pamięci o pojemności 1 GB każdy. Można tę pamięć zastąpić modułami
2 GB lub 4 GB, do łącznej pojemności 8 GB.

Na dalszych stronach opisany jest sposób instalacji modułów pamięci w Macu mini.

OSTRZEŻENIE: 

Apple zaleca, aby pamięć była instalowana przez pracownika serwisu

certyfikowanego przez Apple. Skontaktuj się w tym celu z autoryzowanym serwisem
Apple lub sklepem Apple. Ewentualne uszkodzenia sprzętu, dokonane podczas
instalacji pamięci nie są objęte ograniczoną gwarancją.

background image

41

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci