Mac mini - Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

background image

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

1

background image

8

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Mac mini został zaprojektowany w sposób, który pozwala szybko go skonfigurować
i rozpocząć na nim pracę. Ten rozdział jest przeznaczony głównie dla użytkowników,
którzy jeszcze nie używali Maca mini ani innych komputerów Mac.

Ważne: 

Przed podłączeniem Maca mini do gniazda zasilania należy zapoznać się

z instrukcją instalacji i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w Rozdział 5, „Ważne
informacje o bezpieczeństwie” na stronie 68.

Doświadczeni użytkownicy prawdopodobnie posiadają już informacje wystarczające
do rozpoczęcia pracy. Należy jednak przejrzeć informacje zawarte w Rozdział 2, „Życie z
Makiem mini” na stronie 27 w celu zapoznania się z funkcjami Maca mini.

Â

Jeśli nie będziesz przenosić danych z innego Maca i chcesz od razu rozpocząć
korzystanie z Maca mini, możesz go szybko skonfigurować za pomocą Asystenta
migracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Konfigurowanie za pomocą Asystenta
ustawień” na stronie 17.

Â

Jeśli chcesz przenieść dane z innego Maca do Maca mini, możesz użyć Asystenta
migracji do określenia danych, które mają zostać przeniesione. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz „Konfigurowanie za pomocą Asystenta ustawień” na stronie 17.

Â

Jeśli po skonfigurowaniu Maca mini chcesz na niego pobrać materiały z płyt DVD
lub CD, możesz skonfigurować jeden lub wiele Maców lub komputerów z systemem
Windows jako komputery partnerskie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
„Konfigurowanie udostępniania DVD lub CD” na stronie 20.

background image

9

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Â

Jeśli korzystasz z Maca mini z systemem Mac OS X Lion Server, jest on przygotowany
do obsługi wszystkich usług systemu Lion Server. Server Assistant umożliwia
konfigurowanie serwera i przeniesienie danych z innego serwera Mac. Aby uzyskać
informacje o korzystaniu z serwera Mac lub z systemu Lion Server, otwórz program
Server i wybierz Server Help (Pomoc serwera) w menu Help (Pomoc). Aby dowiedzieć
się więcej o oprogramowaniu Mac OS X Lion Server, przejdź do witryny Lion Server
pod adresem www.apple.com/pl/macosx/server.

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć w Macu mini, w Centrum pomocy. Aby
uzyskać informacje o Centrum pomocy, zobacz „Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania” na
stronie 36. Apple może publikować nowe wersje oraz uaktualnienia oprogramowania, co
może powodować, że niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się różnić od tego,
co widać na ekranie.

background image

10

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj