Mac mini - Konfigurowanie udostępniania DVD lub CD

background image

Konfigurowanie udostępniania DVD lub CD

Aby uzyskiwać bezpośredni dostęp do płyt CD i DVD do gniazda USB w Macu mini
można podłączyć zewnętrzny napęd optyczny.
Można również skonfigurować Maca mini jako partnera drugiego Maca lub komputera
z systemem Windows, który jest wyposażony w napęd optyczny i znajduje się w tej
samej sieci przewodowej lub bezprzewodowej.

background image

21

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Komputerem z napędem optycznym może być Mac z systemem Mac OS X 10.4.10 lub
nowszym lub komputer z systemem Windows 7, Windows XP lub Windows Vista. Jeśli
w Macu został zainstalowany system Mac OS X 10.5.3 lub nowszy, udostępnianie DVD
i CD jest już zainstalowane. Komputer można skonfigurować jako partnera dla wielu
innych komputerów, ale można korzystać tylko z jednego partnera jednocześnie.

Komputer Mac lub Windows

Mac mini

Stacja bazowa sieci bezprzewodowej

Â

Jeśli drugi komputer to komputer z systemem Windows lub Mac z systemem
Mac OS X w wersji wcześniejszej niż 10.5.3, pobierz oprogramowanie Konfiguracja
udostępniania DVD lub CD dla komputera partnerskiego:

Jeśli drugi komputer to komputer z systemem Windows, przejdź do
http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=pl_PL i pobierz Instalator
Konfiguracji udostępniania DVD lub CD dla Windows.

Jeśli drugi komputer to Mac z systemem Mac OS X 10.4.10–10.5.2, przejdź do
http://support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=pl_PL i pobierz Instalator
Konfiguracji udostępniania DVD lub CD dla Maca.

background image

22

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne: 

Po zainstalowaniu pakietu Konfiguracja udostępniania DVD lub CD na drugim

Macu upewnij się, że masz najnowsze oprogramowania, wybierając Apple () >
Uaktualnienia. Zainstaluj wszelkie dostępne uaktualnienia systemu Mac OS X.
Możesz włączyć udostępnianie DVD lub CD na Macu lub komputerze z systemem
Windows, a następnie użyć funkcji Płyta zdalna w Macu mini. Płyta zdalna umożliwia
udostępnianie płyt wkładanych do napędu optycznego drugiego komputera. Niektóre
płyty, np. płyty z filmami DVD czy grami, mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem
i niedostępna dla udostępniania DVD lub CD.

Uwaga:  Instrukcje włączania udostępniania DVD lub CD są dostępne również pod
adresem: http://support.apple.com/kb/HT177?viewlocale=pl_PL.

Jak włączyć udostępnianie DVD lub CD, jeśli drugim komputerem jest Mac?

1

Upewnij się, że Mac mini i drugi Mac są w tej samej sieci bezprzewodowej.
Sprawdź ikonę statusu AirPort (Z) na pasku menu, aby zobaczyć, do jakiej sieci jest
podłączony Twój komputer.

2

Na drugim Macu wybierz Apple () > Preferencje systemowe, a następnie otwórz
Udostępnianie.

3

Na liście Usługa w panelu Udostępnianie wybierz Udostępnianie DVD lub CD. Jeśli
chcesz, aby inni użytkownicy pytali o zezwolenie na udostępnianie DVD lub CD,
zaznacz Pytaj przed zezwoleniem innym na korzystanie mojego napędu DVD.

Jak włączyć udostępnianie DVD lub CD, jeśli drugim komputerem jest komputer
z systemem Windows?

1

Upewnij się, że Mac mini i komputer z systemem Windows znajdują się w tej samej
sieci bezprzewodowej.

background image

23

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

2

Na komputerze z systemem Windows, otwórz panel sterowania udostępniania DVD lub
CD.

3

Zaznacz Włącz zdalną płytę DVD lub CD. Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy pytali
o zezwolenie na udostępnianie DVD lub CD, zaznacz Pytaj przed zezwoleniem innym
na korzystanie mojego napędu DVD.

Jak korzystać z udostępnianej płyty DVD lub CD?

1

Włóż płytę DVD lub CD do napędu optycznego drugiego komputera.

2

Na Macu mini wybierz płytę zdalną, gdy zostanie wyświetlona w Urządzeniach na
pasku bocznym Findera. Gdy zobaczysz przycisk Poproś o użycie, kliknij w niego.

3

Gdy wyświetlone zostanie pytanie, na drugim komputerze kliknij w Akceptuj, aby
zezwolić Macowi mini użyć płyty DVD lub CD.

4

Po udostępnieniu dysku na Macu mini korzystaj z niego w zwykły sposób.

W przypadku próby zamknięcia drugiego komputera lub wyjęcia udostępnianej płyty
DVD lub CD, gdy jest używana przez Maca mini, wyświetlony zostanie komunikat, że
płyta jest w użyciu. Aby kontynuować, kliknij w Kontynuuj.