Mac mini - Przenoszenie danych na Maca mini

background image

Przenoszenie danych na Maca mini

Jeśli dane nie zostały przeniesione na Mac mini podczas pierwszej konfiguracji, możesz
je przenieść w dowolnej chwili za pomocą Asystenta migracji. Na przykład, korzystając
z Asystenta migracji, możesz z Maca lub PC przenieść na Maca mini swoje konto
użytkownika — łącznie ze wszystkimi zdjęciami, muzyką i plikami. Na Maca mini można
również przenosić dane z dysku lub z kopii zapasowej Time Machine.

background image

24

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne: 

Aby przenieść dane z serwera Mac, należy to wykonać podczas konfigurowania

serwera. Asystent migracji nie umożliwia przenoszenia danych serwerowych po
dokonaniu konfiguracji.

Aby można było przenieść dane z Maca lub PC, drugi komputer musi znajdować się
w tej samej sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Można także przenieść dane
z Maca podłączonego przewodem FireWire i uruchomionego w trybie dysku twardego.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą migracji danych, otwórz Centrum pomocy i poszukaj
hasła „Asystent migracji”.