Mac mini - Ustawienie i konfigurowanie Maca mini

background image

Ustawienie i konfigurowanie Maca mini

Umieść Maca mini prawą stroną do góry na twardej powierzchni. Używaj tylko
przewodu zasilania dołączonego do zestawu. Inne przewody mogą nie działać.

Ważne: 

Powietrze chłodzące Maca mini zasysane jest do środka od dołu (poprzez

szczelinę wokół dolnej pokrywy) i wydmuchiwane przez szczeliny znajdujące się z tyłu.
Nie ustawiaj Maca mini na miękkiej powierzchni (np. na kocu lub grubym dywanie),
ponieważ może ona zablokować szczelinę wokół dolnej pokrywy, uniemożliwiając
dostęp chłodnego powietrza.

Krok 1:

Podłącz przewód zasilania do gniazda z tyłu Maca mini i do gniazdka

elektrycznego.

®

HDMI

Wentylator wylotowy

Wlot chłodnego powietrza
(wokół stopki)

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 2:

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Internetu lub sieci lokalnej, podłącz

jeden koniec przewodu Ethernet do Maca mini, a drugi do modemu kablowego,
modemu DSL lub gniazda z dostępem do sieci.

®

HDMI

Mac mini posiada wbudowaną kartę łączności bezprzewodowej AirPort Extreme.
Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu połączenia bezprzewodowego, wybierz
Pomoc > Centrum pomocy i poszukaj hasła „AirPort”.

background image

13

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 3:

Podłącz przewody USB klawiatury i myszy.

®

HDMI

Do Maca mini nie jest dołączona klawiatura ani mysz, ale można użyć prawie każdej
klawiatury i myszy na USB. Jeżeli klawiatura wyposażona jest w gniazdo USB (d),
podłącz mysz do gniazda USB w klawiaturze. Jeżeli klawiatura nie jest wyposażona
w gniazdo USB, podłącz mysz do gniazda USB (d) znajdującego się z tyłu Maca mini.

Uwaga:  Jeśli masz system Mac OS X Lion Server, możesz skonfigurować go zdalnie
z innego komputera. Aby uzyskać informacje, otwórz program Server i z menu Help
(Pomoc) wybierz Server Help (Pomoc serwera).

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

W preferencjach klawiatury możesz zmienić zachowanie klawiszy Caps Lock, Control,
Opcja i Command (x). Aby otworzyć preferencje klawiatury, wybierz z menu
Apple () > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Klawisze
modyfikujące i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Klawiatury nie zaprojektowane specjalnie dla systemu Mac OS mogą nie posiadać
klawiszy modyfikujących Command (x) lub Opcja, które są standardowymi klawiszami
na klawiaturach Apple. Jeśli masz klawiaturę innego producenta:

Â

Klawisz Windows (ikona na tym klawiszu przypomina logo systemu Windows) jest
równoważny klawiszowi modyfikującemu Command (x) na klawiaturze Apple.

Â

Klawisz Alt jest równoważny klawiszowi modyfikującemu Opcja na klawiaturze Apple.

Używanie myszy lub klawiatury USB innych producentów może wymagać
zainstalowania sterowników programowych. Poszukaj najnowszych sterowników na
stronie WWW producenta.

Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej, Magic Mouse i Magic Trackpad

W przypadku zakupu Maca mini z klawiaturą bezprzewodową Apple, myszą Magic
Mouse lub gładzika Magic Trackpad, ich konfigurowanie należy przeprowadzić według
dołączonych do nich instrukcji.

background image

15

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Podłącz przewód monitora do gniazda HDMI lub Thunderbolt.

Do Maca mini nie jest dołączony monitor, ale można użyć dowolnego monitora
wyposażonego w:

Â

Złącze Mini DisplayPort lub Thunderbolt. Podłącz bezpośrednio do gniazda
Thunderbolt.

Â

Złącze HDMI. Podłącz bezpośrednio do gniazda HDMI.

Â

Złącze DVI. Aby podłączyć monitor do gniazda HDMI, użyj adaptera HDMI-DVI,
dołączonego do Maca mini.

Â

Złącze VGA. Aby podłączyć do gniazda Thunderbolt, użyj adaptera Mini DisplayPort-
VGA. Informacje o zakupie adapterów można znaleźć pod adresem
www.apple.com/pl/store lub w lokalnym sklepie Apple.

®

HDMI

HDMI

Gniazdo HDMI

Gniazdo Thunderbolt

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Aby włączyć Maca mini, naciśnij przycisk zasilania (®) z tyłu obudowy.

®

HDMI

®

Krok 6:

Skonfiguruj Maca mini za pomocą Asystenta ustawień lub Server Assistant.

Po pierwszym uruchomieniu Maca mini otwierany jest Asystent ustawień lub Server
Assistant.
Asystent ustawień pomaga wprowadzić użytkownikowi informacje o połączeniu
z Internetem oraz skonfigurować konto użytkownika Maca mini. Kontynuuj czytanie
„Konfigurowanie za pomocą Asystenta ustawień” na stronie 17.

Server Assistant jest uruchamiany, jeśli na Macu mini używany jest system Mac OS X
Lion Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Konfigurowanie za pomocą Server
Assistant” na stronie 19.

background image

17

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Konfigurowanie za pomocą Asystenta ustawień

Podczas konfigurowania można przenieść dane z innego Maca lub komputera PC. Za
pomocą Asystenta ustawień można również przenosić dane z kopii zapasowej Time
Machine lub z innego dysku.

Jeśli na tym innym Macu nie zainstalowano systemu Mac OS X 10.5.3 lub nowszego,
konieczne może być uaktualnienie oprogramowania. Aby przenieść dane z komputera
PC, należy pobrać Asystenta migracji dla Windows, dostępnego pod adresem:
http://apple.com/pl/migrate-to-mac.

Po uruchomieniu Asystenta ustawień na Macu mini można go nie wyłączać, uaktualnić
oprogramowanie na innym komputerze, a następnie powrócić do Maca mini, aby
dokończyć konfigurację.
Jeżeli w trakcie pierwszego uruchomienia Maca mini nie przeniesiesz danych
z poprzedniego komputera za pomocą Asystenta ustawień, możesz zrobić to później
za pomocą programu Asystent migracji. Otwórz Asystenta migracji w Launchpadzie,
w katalogu Narzędzia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Asystenta migracji, otwórz
Centrum pomocy i poszukaj hasła „Asystent migracji”.

Jak skonfigurować Maca mini?

1

W Asystencie ustawień postępuj według instrukcji, aż zostanie wyświetlony ekran
Przenieś dane na tego Maca.

2

Wykonaj podstawową konfigurację, konfigurację z migracją lub przenieś dane z kopii
zapasowej Time Machine lub innego dysku:

Â

Aby wykonać konfigurację podstawową, Wybierz Nie przenoś teraz, a następnie
kliknij w Kontynuuj. Wykonaj pozostałe instrukcje, aby wybrać sieć bezprzewodową,
skonfigurować konto i zamknąć Asystenta ustawień.

background image

18

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Â

Aby wykonać konfigurację z migracją, wybierz Z drugiego Maca lub PC, a następnie
kliknij w Kontynuuj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
wybrać Maca lub PC, z którego chcesz przenieść dane. Mac lub PC musi znajdować
się w tej samej sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Drugiego Maka można
podłączyć także za pomocą przewodu FireWire i uruchamiając go ponownie w trybie
dysku twardego. Aby uruchomić Maca ponownie w trybie dysku twardego, uruchom
komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz T. Po zaznaczeniu Maca lub PC
postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi migracji danych.

Â

Aby przenieść dane z kopii zapasowej Time Machine lub innego dysku, wybierz Z kopii
zapasowej Time Machine lub innego dysku, a następnie kliknij w Kontynuuj. Wybierz
kopię zapasową lub inny dysk, z którego chcesz przenieść dane, a następnie kliknij
w Kontynuuj. Postępuj zgodnie z instrukcjami przenoszenia danych.

Jeżeli nie zamierzasz zachować lub używać drugiego komputera, zalecamy usunięcie
autoryzacji tego komputera do odtwarzania muzyki, wideo lub książek, które zostały
kupione w iTunes Store. Wycofanie autoryzacji dla komputera zapobiega odtwarzaniu
zakupionych utworów, wideo i książek audio przez inne osoby i zwalnia jedną
autoryzację do wykorzystania. Aby dowiedzieć się więcej o wycofywaniu autoryzacji,
wybierz „Pomoc iTunes” z menu Pomoc w programie iTunes.

Po skonfigurowaniu Maca mini sprawdź, czy jest dostępne uaktualnione
oprogramowanie. Na pasku menu wybierz Apple () > Uaktualnienia, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

background image

19

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Konfigurowanie za pomocą Server Assistant

Podczas pierwszego uruchomienia Maca mini z zainstalowanym systemem Mac
OS X Lion Server Server Assistant pyta o podstawowe informacje potrzebne do
uruchomienia sieci i połączenia się z nią. Włączając Maca mini po raz pierwszy,
przygotuj się do podania następujących informacji:

Â

Nazwa konta i hasło.

Â

Nazwa organizacji, unikatowa dla firmy.

Â

Nazwa hosta, która może dotyczyć tylko sieci lokalnej, sieci lokalnej i dostępu VPN
z Internetu lub nazwa hosta internetowego kupiona od podmiotu rejestrującego
domeny.

Â

Szczegółowe ustawienia sieci, w tym adres IP, maska podsieci i serwery DNS.
Ustawienia sieci mogą być podawane przez router internetowy lub serwer w sieci.
Jeśli tak, należy urządzenie skonfigurować tak, aby zawsze podawało serwerowi ten
sam adres IP (odwzorowanie statyczne lub rezerwacja DHCP).

Aby uzyskać pomoc dotyczącą Server Assistant, kliknij w Pomoc w dowolnym panelu.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą zdalnego konfigurowania systemu Mac OS X Lion Server
na Macu mini bez klawiatury, myszy ani monitora, otwórz program Server i w menu
Help (Pomoc) wybierz Server Help (Pomoc serwera).

Jeśli masz już Maca z systemem Mac OS X Server 10.5 lub nowszym, Server Assistant
może Ci pomóc automatycznie przenieść ustawienia systemowe, ustawienia usług,
konta użytkowników, pliki, programy i inne dane z poprzedniego serwera Mac
(dowolny model) do Maca mini. Dane można przenieść przy użyciu połączenia
Ethernet, FireWire lub bezprzewodowego.

background image

20

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Aby uzyskać informacje o pracy z usługami w systemie Mac OS X Lion Server, otwórz
program Server i w menu Help (Pomoc) wybierz Server Help (Pomoc serwera). Aby
uzyskać więcej informacji o systemie Mac OS X Lion Server, przejdź do witryny Lion
Server pod adresem www.apple.com/pl/macosx/server.

Krok 7:

Dostosuj biurko do własnych potrzeb i ustaw preferencje.

Preferencje systemowe pozwalają na szybkie dostosowanie wyglądu biurka. Na pasku
menu wybierz Apple () > Preferencje systemowe lub kliknij w ikonę Preferencji
systemowych w Docku. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat otwórz
Centrum pomocy i poszukaj hasła „preferencje systemowe” lub nazwy określonych
preferencji.

Ważne: 

W preferencjach Użytkowników i grup można ustawić opcję pomagającą

wyzerować hasło logowania, jeśli zostanie zapomniane. Preferencje hasła należy
ustawić wkrótce po skonfigurowaniu.