Mac mini - Usypianie i wyłączanie Maca mini

background image

Usypianie i wyłączanie Maca mini

Po skończonej pracy z Makiem mini można go uśpić lub wyłączyć.

background image

25

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Usypianie Maca mini

Jeżeli nie będziesz używać Maca mini przez kilka dni, uśpij go zamiast wyłączać. Gdy
Mac mini jest uśpiony, można go szybko obudzić, aby pominąć w ten sposób proces
uruchamiania.

Uwaga:  Uśpienie nie jest zalecane dla serwera Mac mini, ponieważ uśpiony serwer nie
może dostarczać usług.

Aby uśpić Maca mini, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â

Wybierz z menu Apple () > Uśpij.

Â

Naciśnij przycisk zasilania (®), znajdujący się z tyłu Maca mini.

Â

Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij w ikonę Oszczędzanie
energii i ustaw czas automatycznego usypiania komputera.

Â

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Odtwarzaj/Pauza (’) na opcjonalnym
pilocie Apple.

Aby obudzić Maca mini, naciśnij dowolny klawisz klawiatury lub dowolny przycisk
opcjonalnego pilota Apple. Po obudzeniu Maca mini wszystkie programy, dokumenty
i ustawienia komputera znajdują się w takim samym stanie jak w chwili uśpienia.

Wyłączanie Maca mini

Jeżeli nie zamierzasz używać Maca mini przez więcej niż kilka dni, wyłącz go. Wybierz
Apple () > Wyłącz. Aby ponownie włączyć Maca mini, naciśnij przycisk zasilania (®).

PAMIĘTAJ: 

Gdy chcesz przenieść Maca mini, najpierw go wyłącz. Przenoszenie Maca

mini z obracającym się dyskiem twardym może uszkodzić dysk i spowodować utratę
danych lub uniemożliwić uruchomienie komputera z tego dysku.

background image
background image

www.apple.com/pl/macosx

Centrum pomocy

Mac OS X