Mac mini - Rzeczy nie mniej ważne

background image

Rzeczy nie mniej ważne

5

background image

68

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz dla większego
komfortu pracy należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących obchodzenia
się z Makiem mini oraz jego czyszczenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać
w łatwo dostępnym miejscu, aby użytkownik i inne osoby mogły z niej szybko
skorzystać w razie potrzeby.

PAMIĘTAJ: 

Nieprawidłowe przechowywanie lub używanie komputera grozi utratą

gwarancji producenta.