Mac mini - Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

background image

Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

PAMIĘTAJ: 

Nie zastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie

Maca mini lub innych urządzeń.

background image

71

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Środowisko pracy Praca Maca mini w warunkach przekraczających poniższe zakresy
może mieć wpływ na jego wydajność:

Â

Temperatura pracy: 10° - 35° C

Â

Temperatura przechowywania: -40° - 47° C

Â

Wilgotność względna: od 5% do 95% (niekondensująca)

Â

Maksymalna wysokość pracy: 3048 metrów

Włączanie Maca mini Nigdy nie włączaj Maca mini, jeżeli którakolwiek z jego
wewnętrznych lub zewnętrznych części nie znajduje się na swoim miejscu. Używanie
komputera przy braku jakiejś części może być niebezpieczne i może prowadzić do jego
uszkodzenia.

Przenoszenie Maca mini Przed podniesieniem lub przeniesieniem Maca mini należy
go wyłączyć i odłączyć wszystkie przewody. Przenosząc Maca mini w torbie lub
w teczce, upewnij się, czy nie ma w niej żadnych luźnych przedmiotów (np. spinaczy
lub monet), które mogą przypadkowo dostać się do wnętrza komputera przez otwory
lub zakleszczyć się wewnątrz gniazd wejściowych.

Używanie wtyczek i gniazd Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda. Podłączając
urządzenie, należy sprawdzić, czy w gnieździe nie ma żadnych zanieczyszczeń, czy
wtyczka pasuje do gniazda oraz upewnić się, że wtyczka jest skierowana poprawnie
względem gniazda.

Przechowywanie Maca mini Jeżeli zamierzasz przechowywać Maca mini przez dłuższy
okres czasu, umieść go w chłodnym miejscu (idealna temperatura to 22° C).

background image

72

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Czyszczenie Maca mini Przed rozpoczęciem czyszczenia obudowy Maca mini, wyłącz
go i odłącz przewód zasilania. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni komputera
używaj wilgotnej, miękkiej i nie pozostawiającej włókien ściereczki. Uważaj, aby wilgoć
nie przedostała się do wnętrza komputera. Nie wolno rozpylać płynu bezpośrednio na
ekran. Nie wolno używać aerozoli, rozpuszczalników lub środków do szorowania, które
mogłyby zniszczyć obudowę.