Mac mini - Hämta ytterligare information till Mac mini

background image

Hämta ytterligare information till Mac mini

Mac mini levereras med ett stort antal program installerade, bland annat
programpaketet iLife. Många andra program kan hämtas från Internet. Om du vill
installera program från andra tillverkare kan du:

Â

Öppna Mac App Store för att köpa och hämta program och till och med hämta en del
program kostnadsfritt.

Â

Installera program på datorn med hjälp av den optiska skivenheten på en annan
Mac- eller Windows-dator (om DVD-/CD-delning är inställt och aktiverat). Se Kapitel 1,
”Ställa in DVD-/CD-delning” på sidan 19 för mer information.

Â

Ansluta en extern optisk USB-skivenhet till USB-porten på datorn och mata in
installationsskivan.