Mac mini - Installera Mac mini

background image

Installera Mac mini

Placera Mac mini med ovansidan uppåt på en stabil yta. Använd endast den strömsladd
som följde med Mac mini, andra strömsladdar fungerar troligen inte.

Viktigt:

Kylande luft strömmar in i datorn via glipan runt underdelen av höljet och leds

ut genom ventilationsgallret på baksidan. Placera inte datorn på ett mjukt underlag
(som ett täcke eller en tjock matta) eftersom det kan förhindra luftintaget runt höljets
underdel och täck inte för ventilationsgallret på baksidan.

Steg 1:

Anslut strömsladden till baksidan av datorn och anslut stickkontakten till

ett eluttag.

®

HDMI

Exhaust vent

Cool air inlet
(around foot)

background image

11

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 2:

Vill du ansluta till Internet eller ett nätverk ansluter du ena änden av en

Ethernetkabel till Mac mini och den andra änden till ett DSL- eller kabelmodem,
eller till ett nätverk.

®

HDMI

Mac mini innehåller AirPort Extreme-teknik för anslutning till trådlösa nätverk.
Mer information om att ställa in trådlösa anslutningar får du genom att välja Hjälp >
Hjälpcenter och söka efter ”AirPort”.

background image

12

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 3:

Anslut USB-kabeln från tangentbordet och musen.

®

HDMI

Mac mini levereras utan tangentbord och mus, men du kan använda den tillsammans
med nästan vilket USB-tangentbord och vilken USB-mus du vill. Om tangentbordet har
en USB-port (d) kan du ansluta musen till den porten. Om tangentbordet saknar USB-
port ansluter du musen till en USB-port (d) på baksidan av datorn.

Obs! Om du har Mac OS X Lion Server kan du ställa in det på avstånd från en annan
dator. För mer information öppnar du programmet Server och väljer sedan Server Hjälp
från Hjälp-menyn.

background image

13

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

I tangentbordsinställningarna kan du ändra funktionerna för specialtangenterna
skiftlås, kontroll, alternativ och kommando (x). Om du vill öppna
tangentbordsinställningarna väljer du Apple () > Systeminställningar, klickar på
Tangentbord och sedan på Specialtangenter och följer anvisningarna på skärmen.

Om du använder ett USB-tangentbord som inte är särskilt avsett för Mac OS kanske
det inte har någon kommandotangent (x) eller alternativtangent som är standard på
Apple-tangentbord. Om du har ett tangentbord från en annan tillverkare:

Â

Windows-tangenten (med en Windows-symbol) motsvarar kommmandotangenten
(x) på ett Apple-tangentbord.

Â

Alternativtangenten på ett Apple-tangentbord motsvarar Alt-tangenten på ett
tangentbord från andra tillverkare.

USB-möss och -tangentbord från andra tillverkare än Apple kan kräva drivrutiner. De
senaste drivrutinerna brukar finnas på tillverkarens webbplats.

Använda Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad

Om du har köpt ett Apple Wireless Keyboard, en Magic Mouse eller Magic Trackpad till
din Mac mini följer du installationsanvisningarna som följde med produkten.

background image

14

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 4:

Anslut en bildskärmskabel till HDMI- eller Thunderbolt-porten.

Mac mini levereras utan bildskärm, men du kan ansluta en bildskärm med:

Â

En Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kontakt. Anslut direkt till Thunderbolt-porten.

Â

En HDMI-kontakt. Anslut direkt till HDMI-porten.

Â

En DVI-kontakt. Använd HDMI-till-DVI-adaptern som följde med Mac mini för ansluta
till HDMI-porten.

Â

En VGA-kontakt. Använd en Mini DisplayPort-till-VGA-adapter för att ansluta till
Thunderbolt-porten. Adaptrar kan köpas till från www.apple.com/se/store eller din
lokala auktoriserade Apple-återförsäljare.

HDMI-utgång

Thunderbolt-port

®

HDMI

HDMI

background image

15

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 5:

Tryck på strömbrytaren (®) på baksidan av Mac mini när du vill slå på

datorn.

®

HDMI

®

Steg 6:

Ställ in Mac mini med Inställningsassistent eller Serverassistent.

När du slår på Mac mini för första gången startar Inställningsassistent eller
Serverassistent.
Inställningsassistenten hjälper dig att ange rätt uppgifter för din Internetanslutning och
ställa in ett användarkonto på datorn. Läs mer i ”Ställa in med Inställningsassistent” på
sidan 16.

Serverassistent startar om Mac mini använder Mac OS X Lion Server. Se ”Ställa in med
Serverassistent” på sidan 18 för mer information.

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Ställa in med Inställningsassistent

Du kan överföra information från en annan Mac eller PC under installationen. Du kan
också ställa in Inställningsassistent till att överföra information från en Time Machine-
säkerhetskopia eller en annan skiva.

Du kan behöva uppdatera programvaran om den andra Mac-datorn inte har Mac OS X
10.5.3 eller senare installerat. Vill du flytta från en PC måste du hämta Flyttassistent för
Windows från: www.apple.com/se/migrate-to-mac.

När du har startat inställningsassistenten på Mac mini kan du när som helst lämna
den utan att avsluta, gå över till den andra datorn om du behöver uppdatera dess
programvara och sedan återgå till Mac mini och fortsätta med inställningarna.
Om du inte överför informationen med Inställningsassistent när du startar datorn första
gången kan du överföra den senare med Flyttassistent. Öppna Flyttassistent i mappen
Verktygsprogram i Launchpad. Om du behöver hjälp att använda Flyttassistent öppnar
du Hjälpcenter och söker efter ”Flyttassistent”.

Så här ställer du in Mac mini:

1

Följ anvisningarna på skärmen i inställningsassistenten tills du kommer till skärmen
”Överför information till denna Mac”.

2

Gör en grundläggande inställning, en inställning med flytt, eller överför information
från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva:

Â

Vill du göra en grundläggande inställning markerar du ”Överför inte nu” och klickar
på Fortsätt. Följ sedan anvisningarna och välj trådlöst nätverk, ställ in ett konto och
avsluta inställningsassistenten.

background image

17

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Â

Vill du göra en inställning med flytt väljer du ”Från en annan Mac eller PC” och klickar
på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja den Mac eller PC du vill
överföra information från. Din Mac eller PC måste finnas i samma trådlösa eller
kabelbundna nätverk. Du kan även ansluta en annan Mac genom att använda en
FireWire-kabel och sedan starta om den i hårddiskläge. Du startar om en Mac i
hårddiskläge genom att starta om datorn medan du håller ned T-tangenten. När
du har valt din Mac eller PC följer du anvisningarna på skärmen för att överföra
information.

Â

Vill du överföra information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan skiva
väljer du ”Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva” och klickar på
Fortsätt. Markera den säkerhetskopia eller skiva du vill överföra information från och
klicka på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra informationen.

Om du inte tänker behålla eller använda den andra datorn är det bäst att avauktorisera
den från att spela musik, videor eller ljudböcker som du har köpt från iTunes Store. När
du avauktoriserar en dator förhindrar du att låtar, videor eller ljudböcker du har köpt
spelas upp av någon annan. Dessutom frigör du en auktorisering som du kan använda
på en annan dator. Om du vill veta mer om avauktorisering öppnar du iTunes Hjälp i
menyn Hjälp i iTunes.

När du har installerat datorn letar du efter uppdaterade program. Välj Apple () >
Programuppdatering från menyraden och följ anvisningarna på skärmen.

background image

18

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Ställa in med Serverassistent

Första gången du startar Mac mini med Mac OS X Lion Server installerat frågar
Serverassistent efter en del grundläggande information som Lion Server behöver för
att starta och ansluta till nätverket. Var förberedd på att ange följande information
första gången du slår på datorn:

Â

Ett kontonamn och ett lösenord

Â

Ett organisationsnamn som är unikt i företaget

Â

Ett värdnamn som kan vara avsett endast för det lokala nätverket, för det lokala
nätverket och VPN-åtkomst från Internet, eller ett Internetvärdnamn du köpt via ett
domännamnsregister.

Â

Detaljerade nätverksinställningar, inklusive IP-adress, delnätsmask och DNS-servrar.
Nätverksinställningarna kanske tillhandahålls av din Internetrouter eller en server i
nätverket. Om så är fallet ska denna konfigureras så att servern blir tilldelad samma
IP-adress hela tiden (kallas för statisk koppling eller DHCP-reservation).

Behöver du hjälp med Serverassistent klickar du på hjälpknappen i valfri panel.
För hjälp med fjärrinställning av Mac OS X Lion Server på en Mac mini utan
tangentbord, mus eller bildskärm öppnar du programmet Server och väljer Server Hjälp
i Hjälp-menyn.

Om du redan har en Mac med Mac OS X Server 10.5 eller senare kan Serverassistent
hjälpa dig att automatiskt överföra systeminställningar, tjänsteinställningar,
användarkonton, filer, program och annan information från din tidigare Mac-server
(valfri modell) till Mac mini. Använd en Ethernet-, FireWire- eller trådlös anslutning till
att överföra information.

background image

19

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Information om hur du arbetar med tjänsterna i Mac OS X Lion Server hittar du
genom att öppna programmet Server och välja Server Hjälp från Hjälp-menyn.
Vill du veta mer om Mac OS X Lion Server besöker du Apples serverwebbplats på
www.apple.com/se/macosx/server.

Steg 7:

Anpassa skrivbordet och göra andra inställningar

Du kan snabbt och enkelt anpassa skrivbordet efter eget behov med hjälp av
Systeminställningar. Välj Apple () > Systeminställningar från menyraden eller klicka
på symbolen för Systeminställningar i Dock. Om du vill veta mer öppnar du Hjälpcenter
och söker efter ”Systeminställningar” eller den inställning du vill ändra.

Viktigt:

Du kan ställa in ett alternativ i inställningspanelen Användare och grupper som

hjälper dig att återställa inloggningslösenordet om du råkar glömma det. Du bör göra
dina lösenordsinställningar så fort som möjligt efter installationen.