Mac mini - Ställa in DVD-/CD-delning

background image

Ställa in DVD-/CD-delning

För att få direkttillgång till CD- och DVD-skivor kan du ansluta en extern optisk enhet
till en USB-port på Mac mini.
Du kan också ställa in att Mac mini ska dela optisk skivenhet med en annan Mac- eller
Windows-dator som har en optisk skivenhet och som finns i samma fasta eller trådlösa
nätverk.

Den dator som har en optisk enhet kan vara en Mac med Mac OS X 10.4.10 eller senare
eller en PC med Windows 7, Windows XP eller Windows Vista. Om Mac-datorn har
Mac OS X 10.5.3 eller senare är DVD-/CD-delning redan installerat. Du kan använda den
optiska skivenheten i fler än en annan dator, men du kan bara använda en åt gången.

background image

20

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Mac- eller Windows-dator

Mac mini

Trådlös basstation

Â

Om den andra datorn är en Windows-dator eller en Mac med en äldre version av
Mac OS X än 10.5.3 hämtar du programvara för DVD-/CD-delningsinställning för
den datorn:

Om den andra datorn är en PC med Windows öppnar du:
http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=sv_SE och hämtar installeraren för
DVD-/CD-delningsinställning för Windows.

Om den andra datorn är en Mac med Mac OS X 10.4.10–10.5.2 öppnar du:
http://support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=sv_SE och hämtar installeraren för
DVD-/CD-delningsinställning för Mac.

Viktigt:

När du har installerat paketet för DVD-/CD-delning på din andra Mac

kontrollerar du att du har den senaste programvaran genom att välja Apple-menyn ()
> Programuppdatering. Installera alla tillgängliga Mac OS X-uppdateringar.

background image

21

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Du kan aktivera DVD-/CD-delning på en Mac- eller Windows-dator och sedan använda
fjärrskivefunktionen på Mac mini. Med hjälp av Fjärrskiva kan du dela de skivor du
matar in i skivenheten på den andra datorn. Vissa skivor, som DVD-filmer och spelskivor,
kan vara kopieringsskyddade och därför inte gå att använda via DVD-/CD-delning.

Obs! Anvisningar om hur du aktiverar DVD-/CD-delning finns även på:
http://support.apple.com/kb/HT177?viewlocale=sv_SE.

Så här aktiverar du DVD-/CD-delning om den andra datorn är en Mac:

1

Kontrollera att Mac mini och den andra Mac-datorn finns i samma trådlösa nätverk.
Se efter vilket trådlöst nätverk du är ansluten till genom att kontrollera statussymbolen
för AirPort (Z) i menyraden.

2

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar på den andra datorn och öppna sedan
Delning.

3

Markera ”DVD-/CD-delning” i listan Tjänster i panelen Delning. Om du vill att andra
användare ska behöva begära tillstånd för att dela en DVD- eller CD-skiva väljer du
”Fråga innan andra får använda min DVD-enhet”.

Så här aktiverar du DVD-/CD-delning om den andra datorn är en Windows-dator:

1

Kontrollera att Mac mini och Windows-datorn finns i samma trådlösa nätverk.

2

Öppna kontrollpanelen DVD-/CD-delning på Windows-datorn.

3

Markera ”Aktivera DVD-/CD-delning”. Om du vill att andra användare ska behöva begära
tillstånd för att dela en DVD- eller CD-skiva väljer du ”Fråga innan andra får använda
min DVD-enhet”.

background image

22

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Så här använder du en delad DVD- eller CD-skiva:

1

Mata in en CD- eller DVD-skiva i den andra datorns optiska skivenhet.

2

Välj den Fjärrskiva som visas på Mac mini under Enheter i sidofältet i Finder. Om
knappen "Be att få använda" visas klickar du på den.

3

Klicka på Godkänns när du tillfrågas på den andra datorn så att Mac mini tillåts att
använda DVD- eller CD-skivan.

4

När skivan blir tillgänglig på Mac mini använder du den på samma sätt som vanligt.

Om du försöker slå av den andra datorn eller mata ut den delade DVD- eller CD-skivan
samtidigt som Mac mini använder den visas ett meddelande om att den används.
Vill du fortsätta klickar du på Fortsätt.