Mac mini - Använda fjärrkontrollen Apple Remote

background image

Använda fjärrkontrollen Apple Remote

Med tillbehöret Apple Remote (säljs separat) kan du justera datorns volym, spela musik
ur iTunes-biblioteket, titta på bildspel i iPhoto och styra Keynote-presentationer på
Mac mini från ett avstånd på upp till 9,1 meter.

Med Apple Remote kan du:

Â

Navigera i iTunes, iPhoto och DVD-spelare.

Â

Försätta Mac mini i vila eller väcka den.

Så här använder du Apple Remote:

Â

Tryck på knappen för uppspelning/paus (’) när du vill spela en låt, bildspel eller film.

Â

Tryck på höger- eller vänsterknappen för att hoppa till nästa eller föregående låt i
iTunes-biblioteket eller nästa eller föregående kapitel i en DVD-film.

Â

Håll ned höger- eller vänsterknappen för att snabbspola framåt eller bakåt i en låt
eller film.

Â

Tryck på uppåt- eller nedåtknappen för att justera volymen.

Upp

Ner

Uppspelning/paus

Meny

Vänster

Höger

Valknapp

background image

33

Kapitel 2

Leva med Mac mini

Parkoppla fjärrkontrollen Apple Remote

Om du vill vara säker på att Mac mini bara kan styras av din Apple Remote kan du
”parkoppla” dem. Det kan vara praktiskt om du använder Mac mini i en miljö där det
finns andra Mac-datorer, TV-apparater, ljudutrustning eller annan utrustning som
kommunicerar via IR.

Så här parkopplar du en Apple Remote och Mac mini:

1

Peka fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på framsidan av Mac mini från ett avstånd på 8
till 10 cm.

2

Håll ner högerknappen och menyknappen (») samtidigt i 5 sekunder.
Efter parkopplingen visas en kedjesymbol (

) på skärmen.

Så här tar du bort parkopplingen för en Apple Remote och Mac mini:

1

Välj Apple () > Systeminställningar från menyraden.

2

Klicka på Säkerhet och sedan på Ta bort parkoppling.

Du hittar mer information om att använda en Apple Remote eller byta batteriet i
dokumentationen som följde med Apple Remote (säljs separat).

background image

34

Kapitel 2

Leva med Mac mini

Stänga av IR-mottagaren

Om du vill att din Mac mini inte ska kunna styras av någon fjärrkontroll kan du
avaktivera IR-mottagning i systeminställningen Säkerhet.

Stänga av IR-mottagaren:

1

Välj Apple () > Systeminställningar i menyraden och klicka på Säkerhet.

2

Markera kryssrutan ”Avaktivera IR-mottagaren för fjärrkontrollen”.