Mac mini - Problem? Här finns lösningen!

background image

Problem? Här finns lösningen!

4

background image

48

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Ibland kan du stöta på problem när du arbetar med Mac mini. Läs vidare så hittar du
felsökningstips som du kan prova när du har problem. Mer information om felsökning
hittar du i Hjälpcenter och på service- och supportwebbplatsen för Mac mini på
adressen www.apple.com/se/support/macmini.

Det finns oftast enkla och snabba lösningar på problem som du kan råka ut för på
datorn. Försök att komma ihåg vilka omständigheter som ledde fram till problemet.
Om du antecknar vad du gjorde innan problemet uppstod kan du enklare begränsa
antalet möjliga orsaker och sedan hitta lösningen på problemet. Anteckna följande:

Â

Programmet som du använde när problemet uppstod. Problem som inträffar när ett
visst program används kan bero på att det programmet inte är kompatibelt med den
Mac OS-version som du använder.

Â

Nyinstallerad programvara, särskilt om den lagt till filer i systemmappen.

Â

Nyinstallerad maskinvara, t.ex. extra minne eller en extern enhet.

VARNING:

Försök inte att öppna datorn, med undantag för när du ska installera

minne. Om datorn behöver service läser du ”Mer information, service och support”
på sidan 62 där du hittar information om hur du kontaktar ett auktoriserat Apple-
serviceställe eller Apple för service. Mac mini innehåller inga delar som användaren
själv kan utföra service på, med undantag för minnet.

background image

49

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!