Mac mini - Problem med Internetanslutning

background image

Problem med Internetanslutning

På Mac mini finns programmet Inställningsassistent för nätverk som hjälper dig att
ställa in en Internetanslutning. Öppna Systeminställningar och klicka på Nätverk. Klicka
på knappen ”Hjälp mig” så öppnas inställningsassistenten för nätverk.

Om du har problem med Internetanslutningen provar du att använda Nätverksdiagnos.

Så här använder du Nätverksdiagnos:

1

Välj Apple () > Systeminställningar.

2

Klicka på Nätverk och sedan på ”Hjälp mig”.

3

Klicka på Diagnos så öppnas Nätverksdiagnos.

4

Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Om Nätverksdiagnos inte kan lösa problemet kan problemet bero på
Internetleverantören du försöker ansluta till, en extern enhet du använder för
anslutning till Internetleverantören, eller den server du försöker ansluta till. Prova med
att följa anvisningarna i följande avsnitt.

Kabelmodem, DSL-modem eller Internetanslutning via ett lokalt nätverk

Kontrollera att alla modemkablar är ordentligt inkopplade: kontrollera att modemet
får ström och att både kabeln mellan modemet och datorn samt kabeln mellan
modemet och telefonjacket är inkopplade i bägge ändar. Kontrollera även kablar och
strömförsörjning till eventuella hubbar, switchar eller routrar.
Slå av DSL- eller kabelmodemet några minuter och slå sedan på det igen. Vissa
leverantörer rekommenderar att du kopplar loss modemets strömsladd. Om modemet
har en återställningsknapp kan du trycka på den innan du slår av och på strömmen
eller efteråt.

background image

59

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Viktigt:

Anvisningar om modem gäller inte för de som ansluter via nätverk. I ett lokalt

nätverk finns det ofta utrustning som hubbar, switchar, routrar och kopplingspaneler
som kabel- och DSL-modemanvändare inte behöver. Om du arbetar i ett lokalt nätverk
bör du i första hand tala med din nätverksadministratör, inte med Internetleverantören.

PPPoE-anslutningar

Om du inte kan ansluta till din Internetleverantör via PPPoE (Point to Point Protocol
over Ethernet) kontrollerar du att du har fyllt i rätt uppgifter i inställningspanelen
Nätverk.

Så här gör du PPPoE-inställningar:

1

Välj Apple () > Systeminställningar.

2

Klicka på Nätverk.

3

Klicka på lägg till-knappen (+) nertill i listan med nätverksanslutningstjänster och välj
PPPoE från popupmenyn Gränssnitt.

4

Välj ett gränssnitt för PPPoE-tjänsten från popupmenyn Ethernet.
Välj Ethernet om du ansluter till ett trådbundet nätverk, eller Wi-Fi om du ansluter till
ett trådlöst nätverk.

5

Klicka på Skapa.

6

Ange uppgifterna du fått från din Internetleverantör, exempelvis användarnamn,
lösenord och PPPoE-tjänstenamn (om din Internetleverantör kräver det).

7

Klicka på Utför för att aktivera inställningarna.

background image

60

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Nätverksanslutningar

Kontrollera att Ethernetkabeln är ordentligt ansluten till datorn och till nätverket.
Kontrollera kablar och strömförsörjning till hubbar, switchar och routrar.

Om du har två eller flera datorer som delar på en anslutning kontrollerar du att
nätverket är korrekt inställt för detta. Du måste veta om din Internetleverantör enbart
tillhandahåller en IP-adress, eller en IP-adress för varje dator.

Om leverantören bara tillhandahåller en enda IP-adress måste du använda en
router till att dela anslutningen. Routern kan dela en anslutning med hjälp av
tjänster som NAT (Network Address Translation) eller ”IP masquerading”. Leta efter
inställningsinformation i dokumentationen som följde med routern, eller fråga den
person som ställde in nätverket. Du kan använda en AirPort-basstation till att dela en
IP-adress med flera datorer. Information om hur du använder en AirPort-basstation
finns i Hjälpcenter. Du kan också besöka Apples webbplats för AirPort Extreme på
www.apple.com/se/support/airport.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa steg bör du kontakta din
Internetleverantör eller nätverksadministratör.