Mac mini - Problem med trådlös kommunikation

background image

Problem med trådlös kommunikation

Om du har problem med trådlösa nätverk:

Â

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en
trådlös anslutningspunkt. Se till att du har ställt in programmet enligt anvisningarna
som följde med basstationen eller anslutningspunkten.

background image

61

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Â

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidden för den andra datorn eller
nätverkets trådlösa anslutningspunkt. Om det finns elektronisk utrustning eller
metallföremål i närheten kan räckvidden minska. Du kan prova om mottagningen
förbättras genom att flytta eller vrida på Mac mini eller den andra datorn

Â

Kontrollera Wi-Fi-statusmenyn (Z) i menyraden. Upp till fyra streck visar
signalstyrkan. Om signalstyrkan är låg provar du med att byta plats.

Â

Välj Hjälp > Hjälpcenter och sök sedan efter ”AirPort”. Se också de anvisningar som
följde med den trådlösa enheten.