Mac mini - Problem som gör att du inte kan använda Mac mini

background image

Problem som gör att du inte kan använda Mac mini

Om datorn inte reagerar på kommandon eller om pekaren inte rör sig

Â

Kontrollera att musen och tangentbordet är anslutna till datorn. Dra ur och sätt
tillbaka kontakterna och se till att de sitter ordentligt fast. Om du har trådlösa
inmatningsenheter kontrollerar du att batterierna är laddade. Prova med att slå av
och på trådlösa enheter.

Â

Försök med att tvångsavsluta program som krånglar. Om du har ett Apple-
tangentbord håller du ner alternativ- och kommandotangenten (x) och trycker
sedan ner escapetangenten. På andra tangentbord håller du ner Windows- och
alternativtangenterna och trycker sedan ner escapetangenten. Om en dialogruta
visas markerar du programmet som låst sig och klickar på Tvångsavsluta. Spara sedan
alla dokument i öppna program och starta om datorn så att du kan vara säker på att
alla problem är lösta.

Â

Håll strömbrytaren (®) på baksidan av datorn intryckt i fem sekunder så att datorn
stängs av.

Â

Koppla bort strömsladden från datorn. Anslut sedan strömsladden igen och tryck på
strömbrytaren (®) så att datorn startar igen.

background image

50

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Om problemet återkommer när du använder ett visst program bör du kontakta
tillverkaren av programmet och kontrollera om programmet är kompatibelt med den
version av Mac OS X som är installerad på datorn.

Support- och kontaktinformation för de program som följde med datorn hittar du på
www.apple.com/se/downloads eller på tillverkarens webbplats.

Om problemet ofta återkommer provar du att reparera hårddisken, återskapa
programvaran från en säkerhetskopia eller installera om systemprogramvaran med
programmet Mac OS X-verktygsprogram (se ”Reparera, återskapa eller installera om
Mac OS X-programvara” på sidan 52).

Om datorn ”låser sig” vid start eller om du ser ett blinkande frågetecken

Â

Vänta några sekunder. Om datorn fortfarande inte startar stänger du av den
genom att hålla ner strömbrytaren (®) i 8-10 sekunder. Sedan håller du ner
alternativtangenten och trycker på strömbrytaren (®) så startar datorn igen. Fortsätt
att hålla ner alternativtangenten tills datorn har startat. Klicka sedan på pilen under
symbolen för den hårddisk du vill använda som startskiva.
När datorn har startat öppnar du Systeminställningar och klickar på Startskiva.
Markera en lokal Mac OS X-systemmapp.

Â

Om problemet ofta uppstår kanske du måste installera om systemprogramvaran (se
”Reparera, återskapa eller installera om Mac OS X-programvara” på sidan 52).

Om Mac mini inte går att slå på eller inte startar

Â

Kontrollera att strömsladden är ansluten till datorn och till ett fungerande eluttag.

background image

51

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Â

Starta om datorn medan du håller ner kommandotangenten (x) och R-tangenten
tills datorn startar om. Välj det språk du vill använda och klicka sedan på pilknappen.
När programmet Mac OS X-verktygsprogram visas väljer du ett alternativ för att
reparera hårddisken, återskapa programvaran eller installera om Mac OS X och Apple-
program från panelen Mac OS X-verktygsprogram. Se ”Reparera, återskapa eller
installera om Mac OS X-programvara” på sidan 52 för mer information.

Â

Tryck på strömbrytaren (®) och håll omedelbart ned kommando- (x), alternativ-,
P- och R-tangenterna samtidigt på ett Apple-tangentbord tills du hör startljudet en
andra gång. Detta återställer parameter-RAM (PRAM). På andra tangentbord trycker
du på strömbrytaren (®) och trycker sedan omedelbart ner tangenterna Windows,
alternativ, P och R.

Â

Koppla bort strömsladden och vänta i minst 30 sekunder. Sedan ansluter du
strömsladden igen och startar datorn på nytt genom att trycka på strömbrytaren (®).

Â

Om du fortfarande inte kan starta datorn, se ”Mer information, service och support”
på sidan 62 för information om hur du kontaktar Apple för service.

Om Mac mini inte kan ansluta till en annan dators optiska skivenhet
Om du vill använda tjänster som Flyttassistent, DVD-/CD-delning och musikdelning i
iTunes måste både Mac mini och den andra datorn vara anslutna till samma nätverk.
Om Mac mini är trådlöst ansluten och den andra datorn är ansluten via Ethernet till
en router från en annan tillverkare kontrollerar du i dokumentationen som följde med
routern att den stöder bryggläge mellan en trådlös och en fast anslutning.

Om inställningarna för datum och tid ofta går förlorade

Â

Du kan behöva få datorns interna reservbatteri utbytt. Se ”Mer information, service
och support” på sidan 62 för information om hur du kontaktar Apple för service.

background image

52

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!