Mac mini - Arbeta bekvämt

background image

Arbeta bekvämt

Här får du några tips om hur du skapar en ergonomiskt bra arbetsplats.

Tangentbord

När du använder datorns tangentbord bör du sitta så att du inte spänner axlarna.
Vinkeln mellan över- och underarmen ska vara rät. Håll handen och handleden
rakt utsträckta.

Byt handställning ofta så att du inte blir trött i handlederna. En del datoranvändare kan
drabbas av värk i händer, handleder eller armar efter flera timmars arbete utan paus.
Om du får ihållande värk eller obehagskänslor i händer, handleder eller armar bör du
uppsöka läkare.

Mus

Om du arbetar med extern en mus placerar du den i samma höjd som tangentbordet
inom bekvämt avstånd.

Stol

Använd en justerbar stol som ger stöd åt nedre delen av ryggen. Sitt så att låren är
parallella med golvet och ha båda fötterna i golvet eller på en fotplatta. Ryggstödet ska
stödja nedre delen av ryggen. Följ tillverkarens anvisningar och ställ in ryggstödet så
att det passar dig.

Du kanske måste höja stolen så att vinkeln mellan över- och underarm blir rätt. Om du
då inte når ner med båda fötterna till golvet kan du använda en fotplatta. Du kan även
sänka skrivbordet så att behovet av en fotplatta försvinner eller använda ett skrivbord
med en nedsänkning för tangentbordet.

background image

73

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Bildskärm

Placera bildskärmen så att dess överkant befinner sig i ögonhöjd eller en aning lägre
när du sitter vid tangentbordet. Du bestämmer själv vilket avstånd som känns bäst,
men 45-70 cm brukar vara lagom.

Placera och vinkla bildskärmen så att du undviker störande reflexer från lampor och
fönster. Använd gärna ett vridbart bildskärmsstativ om det är möjligt. Ställningen gör
att du kan ändra vinkeln på bildskärmen så att den passar dig bäst, vilket kan minska
eller helt ta bort reflexer från ljuskällor som du inte kan flytta på.

Benen i

rät vinkel

Avslappnade

axlar

Skärmen placerad så
att störande reflexer
undviks

Händer och

handleder

rakt utsträckta

Raka eller lätt

böjda underarmar

Stöd för

nedre delen

av ryggen

Fötterna på golvet eller
på en fotplatta

Bildskärmens överkant
en aning lägre än
ögonhöjd (Du kan
behöva justera höjden
på bildskärmen genom
att höja eller sänka
arbetsytan.)

Fritt utrymme
under arbetsytan

45–70 cm

Du hittar mer information om ergonomi på webben:

www.apple.com/se/about/ergonomics

background image

74

Kapitel 5

Sist, men inte minst