Mac mini - Viktig information om hantering

background image

Viktig information om hantering

ANMÄRKNING:

Om du inte följer dessa hanteringsanvisningar kan du skada Mac

mini eller annan egendom.

Arbetsförhållanden Om du använder datorn under andra förhållanden än
nedanstående kan det påverka datorns prestanda:

Â

Temperatur vid användning: 10° till 35° C

Â

Temperatur vid förvaring: -40° till 47° C

Â

Relativ luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande

Â

Maximal höjd över havet vid arbete: 3048 meter

background image

71

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Slå på Mac mini Slå aldrig på Mac mini om inte alla in- och utvändiga delar sitter på
plats. Att arbeta med datorn när delar saknas kan vara farligt och skada datorn.

Bära Mac mini Innan du lyfter eller flyttar datorn stänger du av den och kopplar loss
alla sladdar som är anslutna. Om du bär datorn i en väska eller portfölj måste du se
till att det inte finns några lösa föremål (exempelvis gem eller mynt) i väskan som kan
komma in i datorn genom ventilationsöppningarna eller fastna i någon port.

Använda kontakter och portar Tvinga aldrig in en kontakt i en port. När du ansluter
en enhet ser du till att det inte finns skräp i porten, att kontakten passar till porten och
att du har placerat kontakten rätt i förhållande till porten.

Förvara Mac mini Om du inte tänker använda datorn under en längre tid bör du
förvara den svalt (lämpligen cirka 22° C).

Rengöra Mac mini Vid rengöring av höljets utsida stänger du först av datorn och drar
sedan ur strömsladden. Rengör sedan datorns utsida med en fuktad, mjuk, luddfri trasa.
Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Spraya inte vätska direkt på datorn.
Använd inte spray, lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel
eftersom de kan skada ytskiktet.

background image

72

Kapitel 5

Sist, men inte minst