Mac mini - Viktig information om säkerhet

background image

Viktig information om säkerhet

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar

eller andra skador uppstå.

Hantera datorn Placera datorn på en plan, stabil arbetsyta så att tillräckligt med luft
kan cirkulera runt och under datorn. Arbeta inte med datorn placerad på en kudde
eller något annat mjukt föremål eftersom ventilationsöppningarna kan täckas för. Tryck
aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.

Undvik vatten och fuktiga utrymmen Använd eller förvara inte datorn i närheten av
vätskor, t.ex. dryck, tvätthoar, badkar, duschkabiner. Skydda din Mac mini mot fukt och
våt väderlek som regn, snö och dimma.

background image

69

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Hörselsnedsättning Din hörsel kan ta skada om du använder hörlurar på hög volym.
Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador
trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du
upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera
din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas.
Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

Â

Begränsa tiden som du använder hörlurar på hög volym

Â

Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud

Â

Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet

Högriskmiljöer Den här datorn är inte avsedd att användas vid drift av kärnkraftverk,
flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikledning, eller för något
annat ändamål där ett systemfel kan orsaka dödsfall, personskador eller allvarliga
miljöskador.

Viktigt:

All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används fel. Användning av den

här och liknande produkter måste alltid övervakas av en vuxen. Lämna aldrig barn utan
tillsyn när de använder elektrisk utrustning och låt dem inte hantera några kablar.

Utför inga reparationer själv

Mac mini innehåller inga delar som användaren själv kan utföra service på, med
undantag för minnet. Om du tänker installera minne följer du anvisningarna i kapitel 3.
Med undantag för minnet bör du inte försöka byta ut eller reparera någon komponent
inuti datorn. Om datorn behöver repareras kontaktar du ett Apple-auktoriserat
serviceställe eller Apple. Se ”Mer information, service och support” på sidan 62.

background image

70

Kapitel 5

Sist, men inte minst

VARNING:

Installera och använd alltid utrustningen enligt anvisningarna i

handboken som följde med den.

Om du installerar komponenter utöver minne riskerar du att skada utrustningen. Sådan
skada täcks inte av garantin för Mac mini.

VARNING:

Tryck aldrig in några föremål i datorns ventilationsöppningar i höljet. Du

kan skada både dig själv och datorn.